Μ. Βουτυράς, Α. Γουλάκη-Βουτυρά, Η αρχαία ελληνική τέχνη και η ακτινοβολία της, επιμέλεια σειράς: Δ.Ν. Μαρωνίτης, έκδ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 2011, 444 σελ.

ISBN: 978-960-231-147-9

 

Το έβδομο και τελευταίο εγχειρίδιο της σειράς «Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση».

Στο βιβλίο εξετάζεται η αρχαία ελληνική τέχνη, σε όλες της τις εκφάνσεις (αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, αγγειογραφία), από τα τέλη της 2ης χιλιετίας π.Χ. μέχρι την ελληνιστική εποχή.

Σημαντική καινοτομία του βιβλίου είναι ότι, σε ξεχωριστά κεφάλαια, εξετάζει τις επιδράσεις που άσκησε η αρχαία ελληνική τέχνη τόσο στη σύγχρονη ευρωπαϊκή όσο και στη σύγχρονη νεοελληνική.

Το πρώτο μέρος το βιβλίου, συνταγμένο από τον Μ. Βουτυρά, είναι εξ ορισμού αρχαιολογικό και επιγράφεται «Αρχαία ελληνική τέχνη». Εξελισσόμενο σε οκτώ κεφάλαια, καλύπτει με επάρκεια και ενάργεια όλο το φάσμα της ελληνικής τέχνης, από τους Σκοτεινούς Αιώνες και τη γεωμετρική περίοδο έως την όψιμη ελληνιστική εποχή.

Το δεύτερο μέρος, σπάνιο και απρόβλεπτο σε παρόμοιες περιπτώσεις, οφείλεται στην αρμόδια γνώση και στον επίμονο μόχθο της Α. Γουλάκη-Βουτυρά, η οποία ερευνά τα βασικά εκείνα στοιχεία που μαρτυρούν τη γόνιμη και εξελισσόμενη επίδραση της αρχαίας ελληνικής τέχνης στα νεότερα χρόνια, από την πρώιμη Αναγέννηση έως το τέλος του 20ού αιώνα.

Πλούσια εικονογράφηση παρακολουθεί το μεθοδικό ξεδίπλωμα των διαδοχικών σταδίων της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας διαδρομής της αρχαίας ελληνικής τέχνης και της ακτινοβολίας της αλλά και των επαφών της με την τέχνη άλλων λαών.