Μείωση των επισκεπτών των Μουσείων σε ποσοστό 13,9%, καθώς και μείωση των εισπράξεων κατά 16% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010 παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2011 σύμφωνα με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Διαφορετική εικόνα διαμορφώνεται στους αρχαιολογικούς χώρους με αύξηση των επισκεπτών κατά 7% και μείωση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 37,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Κατά το δωδεκάμηνο του 2011 παρατηρήθηκε μείωση 2,4% στους επισκέπτες των Μουσείων καθώς και μείωση 5,5% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Διαφορετική εικόνα εμφανίζεται στους επισκέπτες των Αρχαιολογικών Χώρων κατά το δωδεκάμηνο του 2011. Παρατηρείται αύξηση 17,5% στους επισκέπτες καθώς και αύξηση 6,7% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Τη μεγαλύτερη αύξηση επισκεπτών για το 2011 παρουσίασαν τα μουσεία Αρχαίας Ολυμπίας (36,8%), Δελφών (22,6%) και Ηρακλείου (20,3%). Για το ίδιο διάστημα η μεγαλύτερη αύξηση επισκεπτών παρατηρήθηκε στους αρχαιολογικούς χώρους της Ακρόπολης (32,6%), του Σουνίου (28,4%), της Καμείρου (25,4%) και της Ακροπόλεως Λίνδου (22,6%).