Μετά τη διάρρηξη στην Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων, αποφασίστηκε να περάσουν τα 2.000 άτομα που αποτελούν το προσωπικό φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων σε ολόκληρη τη χώρα από εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας, με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών. Η εκπαίδευση αρχίζει τη Δευτέρα 2 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 9 Απριλίου.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε είκοσι τρεις (23) πόλεις σε όλη την επικράτεια, με την επιμέλεια του υπουργείου Πολιτισμού και τη συνδρομή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης καταρτίστηκε με τη συνεργασία των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού & Τουρισμού για τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού αυτού και την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την ασφάλεια των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και χώρων.

Οι εκπαιδεύσεις είναι ημερήσιες και θα πραγματοποιηθούν σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, των Αστυνομικών Υπηρεσιών και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό των φορέων αυτών.