Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο», διοργανώνουν το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών, η Δ′ ΕΠΚΑ, η ΛΗ′ ΕΠΚΑ, η ΛΘ′ ΕΠΚΑ, η 6η ΕΒΑ, η 25η ΕΒΑ και το Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, τον Νοέμβριο του 2012.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να καλύψει το κενό στη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της αρχαιολογικής έρευνας στην Πελοπόννησο, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εντατικοποιηθεί, λόγω των μεγάλων τεχνικών έργων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πρόθεσή μας είναι το Συνέδριο να αποτελέσει θεσμό, ο οποίος (ακόμη και σε ετήσια βάση) θα παρουσιάζει τα πορίσματα της έρευνας (πεδίου και συνθετικών μελετών) στους ειδικούς και στο ευρύ κοινό, για την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αργολικού Κόλπου, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα.

Το Συνέδριο περιλαμβάνει δύο Ενότητες. Στην πρώτη εντάσσονται ανακοινώσεις που αφορούν στο αρχαιολογικό έργο στις παραπάνω γεωγραφικές περιοχές. Στη δεύτερη Ενότητα περιλαμβάνονται ανακοινώσεις με συγκεκριμένο θεματικό άξονα, ο οποίος θα ορίζεται κάθε φορά από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Για το 1ο Συνέδριο ο θεματικός άξονας θα είναι: «Υδάτινοι πόροι: Αξιοποίηση και διαχείριση, από την Προϊστορία έως το 1830».

Δεκτές γίνονται, κατόπιν εγκρίσεως από την Επιστημονική Επιτροπή, πρωτότυπες ανακοινώσεις (και ανακοινώσεις τοίχου-“posters”) που αφορούν κατά το δυνατόν σε μία ολοκληρωμένη φάση της έρευνας και δεν έχουν παρουσιαστεί σε άλλα Συνέδρια ή δεν έχουν δημοσιευθεί.

Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου ορίζονται η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική και η Ιταλική.

Προθεσμία υποβολής δελτίου συμμετοχής και περίληψης (300-400 λέξεων), έως τις 31 Ιανουαρίου 2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου (aepel2012@gmail.com)