Διαγωνισμό ιδεών για τη δημιουργία ενιαίας εικόνας και ταυτότητας των Μνημείων και Μουσείων της Ελλάδας διοργανώνει το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Ο διαγωνισμός γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναβάθμιση Υπηρεσιών των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων» και στόχο έχει να ενοποιήσει την εικόνα και ταυτότητα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αναζητούνται προτάσεις για το λογότυπο «Μνημεία και Μουσεία της Ελλάδας», τις εφαρμογές τους και τη σήμανση σημείων εξυπηρέτησης επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων.

Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα (άνω των 18 ετών) και απευθύνεται σε γραφίστες, σχεδιαστές, εικαστικούς καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, και άλλες συναφείς ειδικότητες.

Την επιλογή θα κάνει 7μελής Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους ή διακριθέντες εκπροσώπους των οικείων επιστημών ή τεχνών.

Θα απονεμηθούν 3 βραβεία των 12.000, 6.000 και 3.000 ευρώ και 2 έπαινοι των 1.000 ευρώ. Ο ένας εκ των δύο επαίνων θα απονεμηθεί βάσει της ψηφοφορίας του κοινού, η οποία θα διεξαχθεί στο Διαδίκτυο.

Αφού επιλεγούν οι προτάσεις που θα βραβευτούν από την κριτική επιτροπή και το κοινό θα διοργανωθεί τελετή βράβευσης και έκθεση.

Την προκήρυξη, καθώς και πληροφορίες για τον Διαγωνισμό, μπορείτε να κατεβάσετε στην ιστοσελίδα: ideas.culture.gr

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ολοκληρώνεται στις 12 Ιανουαρίου 2012.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 15 Φεβρουαρίου 2012.