Όλα τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι θα είναι κλειστά από αυτό το Σαββατοκύριακο και κάθε άλλο στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων, η οποία αποφάσισε να τηρήσει το πενθήμερο ωράριο εργασίας.

«Μετά την αδυναμία του ΥΠΠΟΤ και των αρμοδίων υπηρεσιών ΤΑΠ (Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων) να βρουν τρόπο καταβολής της αμοιβής σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο για την πέραν του πενθημέρου εργασία των αρχαιοφυλάκων, είμαστε αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε άμεσα πενθήμερη εργασία», αναφέρει η ανακοίνωσή τους.

Παρ’ όλα αυτά η ΠΕΥΦΑ δηλώνει ότι θα περιμένει ως την τελευταία στιγμή την υλοποίηση των δεσμεύσεων της πολιτικής ηγεσίας για την επίλυση του προβλήματος. Πράγμα το οποίο ελπίζεται φυσικά.