Για πολιτιστικές εκδηλώσεις ποιότητας και μόνο θα παραχωρούνται, από εδώ και στο εξής, όσα μνημεία ή αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνονται σε κατάλογο που ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ειδικότερα, για τη χορήγηση άδειας χρήσης των αρχαιολογικών χώρων και των ιστορικών τόπων θα κατατίθεται αίτηση στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, ένα μήνα πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων εντός πέντε ημερών θα απαντά στο αίτημα. Σε περίπτωση που η εκδήλωση δεν συνάδει με το χαρακτήρα του μνημείου, η υπόθεση θα παραπέμπεται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στόχος είναι να αποφεύγονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να απλοποιούνται οι αποφάσεις για την παραχώρηση των μνημείων.

Επιπλέον απαγορεύονται αυστηρά τα πυροτεχνήματα, η ρίψη καπνογόνων και φωτοβολίδων και γενικότερα τα εύφλεκτα υλικά, για ειδικά σκηνοθετικά τεχνάσματα. Επίσης απαγορεύονται οι μεγάλες και βαριές κατασκευές που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα μνημεία.

Σε έναν δεύτερο κατάλογο περιλαμβάνονται τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, ή ιστορικοί τόποι που θα παραχωρούνται για κινηματογραφικά γυρίσματα.

Τονίζεται ότι σε περιπτώσεις κινηματογράφησης σε υπαίθριους, δημόσιους χώρους του σύγχρονου αστικού τοπίου, όπου στον πολεοδομικό ιστό παρεμβάλλονται μνημεία τα γυρίσματα μπορούν να γίνουν χωρίς άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, εάν η κινηματογράφηση δεν εστιάζει στο μνημείο και δεν αφορά άμεσα ή έμμεσα σε αυτό.

Όσον αφορά τα γυρίσματα ντοκιμαντέρ ή δημοσιογραφικών τηλεοπτικών εκπομπών, περιλαμβάνεται ο όρος να μη γίνονται γυρίσματα που αφορούν πρόσωπα.