Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου, Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη, εκδ. Παρρησία, 2011, 488 σελ.

ISBN 978-960-696-068-0

 

Στο βιβλίο αυτό γίνεται απόπειρα να παρουσιασθεί συνοπτικά, και τις περισσότερες φορές αναγκαστικά επιλεκτικά, η Χριστιανική Τέχνη στις ποικίλες εκφάνσεις της, από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έως και τη μεταβυζαντινή περίοδο. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και ζωγραφική.

Αν και η διαδρομή ανάμεσα στους αιώνες ήταν μακρά, οι ιστορικές και καλλιτεχνικές αλλαγές σημαντικές, εν τούτοις, η Χριστιανική Τέχνη διατήρησε τον χαρακτήρα και τον στόχο της, να υπηρετεί δηλαδή τη λατρεία και τη θεολογία της Εκκλησίας και παράλληλα να εκφράζει μία υψηλή Αισθητική.

Ο χωρισμός των ενοτήτων έγινε με βάση τις μεγάλες χρονικές περιόδους της Χριστιανικής και Βυζαντινής Τέχνης. Σε κάθε χρονική περίοδο δίνεται το ιστορικό πλαίσιο και στη συνέχεια εξετάζεται πρώτα η αρχιτεκτονική, σε ορισμένες περιπτώσεις και η γλυπτική, και ακολουθεί η ζωγραφική.

Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει ενδεικτική βιβλιογραφία. Την κατανόηση του κειμένου ενισχύει το εικονογραφικό υλικό που παρατίθεται.

Το βιβλίο έχει τη μορφή εγχειριδίου, χωρίς όμως να αποκλείει τον επιστημονικό προβληματισμό και διάλογο. Γράφτηκε με την ευχή και την προσδοκία να αποτελέσει εκπαιδευτικό βοήθημα για τους φοιτητές και σπουδαστές της Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης αλλά και κάθε φιλομαθή αναγνώστη. […]

(από τον πρόλογο της συγγραφέως)