Αύξηση των επισκεπτών των μουσείων σε ποσοστό 5,3% και των αρχαιολογικών χώρων κατά 15,6% τον Ιούλιο του 2011 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010 διαπιστώθηκε σύμφωνα με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Αντίστοιχα οι εισπράξεις αυξήθηκαν σε ποσοστό 2% και 5,7%.

Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2011 παρατηρήθηκε μείωση 7,6% στους επισκέπτες των μουσείων και 6,8% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Αντίθετα, το ίδιο διάστημα, σημειώθηκε αύξηση 11,7% στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και 8,8% στις αντίστοιχες εισπράξεις.