Το «4ο Aρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2009-2011, Από τους προϊστορικούς στους νεώτερους χρόνους» θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο, στις 16-18 Μαρτίου 2012.

Το ΑΕΘΣΕ διοργανώνεται από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τις Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τις Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τις Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που είναι αρμόδιες για τις παραπάνω Περιφέρειες.

Καλούνται να συμμετάσχουν οι οικείες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ, τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές και οι ερευνητές που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Oι συνάδελφοι των κατά τόπους Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ, Πανεπιστημίων, Ινστιτούτων, Ερευνητικών Κέντρων και Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών θα παρουσιάσουν το έργο τους των ετών 2009-2011 σε ανακοινώσεις των 15 λεπτών.

Διευκρινίζεται ότι από τους συμμετέχοντες δεν ζητούνται μόνον ανασκαφικές εκθέσεις και παρουσίαση νέων ευρημάτων, αλλά και εισηγήσεις με θεωρητικό περιεχόμενο και ερμηνευτικές και συνθετικές παρουσιάσεις. Επίσης, είναι δυνατή η παρουσίαση αναρτώμενων ανακοινώσεων (posters).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τον τίτλο και σύντομη περίληψη της ανακοίνωσής τους στην διεύθυνση: http://extras.ha.uth.gr/aethse4/gr/application.asp, έως και τις 15.10.2011.

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να αποσταλούν και στον Α. Μαζαράκη Αινιάνα [amazarakisainian@yahoo.com] με κοινοποίηση στο Εργαστήριο Αρχαιολογίας [archaeolab@uth.gr].

Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων 382 21, Βόλος.

Τηλ.: 24210 74874, Fax. 24210 74874

Δικτυακός τόπος: http://extras.ha.uth.gr/aethse4/index.html