Αύξηση των επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2011 σε σχέση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε αύξηση των επισκεπτών των μουσείων σε ποσοστό 6%, καθώς και αύξηση των εισπράξεων κατά 5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Στους αρχαιολογικούς χώρους επίσης παρατηρήθηκε αύξηση των επισκεπτών κατά 14,1% καθώς και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 11,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Συνολικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 υπήρξε μείωση 10,7% στους επισκέπτες των μουσείων και 9,4% στις εισπράξεις τους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Ωστόσο, ο αριθμός των επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων αυξήθηκε σε ποσοστό 10,1%, όσο ακριβώς και οι εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.