Πολλή δουλειά μέχρι το 2015 σίγουρα και ίσως και μέχρι το 2017, ανάλογα με την ολοκλήρωση του Γ′ ΚΠΣ, έχει το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, με το εξασφαλισμένο 1.500.000 ευρώ και άλλο 1.500.000 που ελπίζεται ότι θα δοθεί και αυτό. Ως τον Οκτώβριο θα έχουν προσληφθεί όλοι οι εργαζόμενοι που απαιτούνται, περίπου 20 άτομα, και το εργοτάξιο, που ξανάνοιξε πριν τρεις εβδομάδες μετά από 2 χρόνια «σιωπής», θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Με την ολοκλήρωση του καθαρισμού όλου του χώρου του θεάτρου, από σκουπίδια και ρύπους, που ήταν η πρώτη και εντελώς απαραίτητη εργασία, η «Ελευθερία» συζήτησε με τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Αρχαίου Θεάτρου κ. Αθανάσιο Τζιαφάλια και τον αρχιτέκτονα μηχανικό και επιβλέποντα του έργου κ. Δημήτριο Καραγκούνη, οι οποίοι περιέγραψαν τις εργασίες που προβλέπονται να γίνουν σε πρώτη φάση, στο άμεσο μέλλον.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα πραγματοποιηθούν εργασίες που στόχο έχουν την άμεση σταθεροποίηση και εξυγίανση της επιφάνειας των μαρμάρινων όσο και των πώρινων μελών που βρίσκονται στο χώρο του κυρίως θεάτρου, του σκηνικού οικοδομήματος, καθώς και στο χώρο των διάσπαρτων (διάσπαρτα σκηνικού οικοδομήματος και περιμετρικά της ορχήστρας). Παράλληλα θα επιτευχθεί η αισθητική αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών μελών ώστε να δημιουργηθεί καλύτερη και πληρέστερη εικόνα του μνημειακού συνόλου.

Ειδικότερα, θα εκτελεστούν: εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού των μαρμάρινων και πωρολιθικών επιφανειών από ρύπους με ειδικό βιοκτόνο (ολοκληρώθηκαν). Στερεώσεις με επιφανειακούς εμποτισμούς, οι οποίοι δεν είχαν πραγματοποιηθεί στο έργο του Γ′ ΚΠΣ, καθώς και αισθητικές εξομαλύνσεις. Συγκόλληση θραυσμάτων ή απολεπίσεων που θα προκύψουν από νέες ταυτίσεις, κυρίως από το διάσπαρτο υλικό, το οποίο βρίσκεται ταξινομημένο σε ειδικό χώρο διάσπαρτων ΒΔ του θεάτρου, περίπου 4.000 κομμάτια. Συντήρηση μελών που αφορά, κυρίως, στην πλήρωση ρηγμάτων ή ρωγμών με ένεμα, δουλειά, που θα διαρκέσει μέχρι και το επόμενο έτος.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες με στόχο την καλύτερη προβολή, αναγνωσιμότητα και ανάδειξη του μνημείου: αποκατάσταση του χώρου πλησίον της δυτικής παρόδου του θεάτρου (προς την οδό Ηφαίστου) με τη δημιουργία πρανούς ύστερα από απομάκρυνση των θεμελίων των οικοδομών που κατεδαφίστηκαν στο πλαίσιο του Γ′ ΚΠΣ και στη συνέχεια επιχωμάτωση. Με την επέμβαση αυτή το μνημείο αναβαθμίζεται αισθητικά, ενώ παράλληλα μειώνονται και οι πιθανοί κίνδυνοι καταρρεύσεων χωμάτινων όγκων στο σημείο αυτό. Στον υπό διαμόρφωση χώρο στάθμευσης για ΑμεΑ θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες κατά μήκος της εισόδου επί της οδού Μητροπολίτου Αρσενίου και περιμετρικά του μνημείου. Σημειώνεται ότι θα τοποθετηθούν πινακίδες ειδικών προδιαγραφών για ΑμεΑ.

Παραγωγή έντυπου οδηγού του μνημείου με φωτογραφίες και ενημερωτικών φυλλαδίων. Προβλέπεται ειδική έκδοση των παραπάνω και στο σύστημα Braille. Εγκατάσταση εργοταξιακού οικίσκου εξοπλισμένου κατάλληλα για τις ανάγκες της συντήρησης στο χώρο των διάσπαρτων του λόφου. Αεροφωτογράφιση του μνημείου στο σύνολό του, καθώς και των επί μέρους τμημάτων του, εργασία η οποία κρίνεται άκρως απαραίτητη κατ’ αρχήν για την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης του μνημείου. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού του μνημείου και του ευρύτερου χώρου από φερτά υλικά, καθώς και εργασίες διευθέτησης του πρασίνου, λόγω της μη λειτουργίας του εργοταξίου επί διετία.

Παράλληλα από τον πρόεδρο της επιστημονικής επιτροπής του Αρχαίου Θεάτρου κ. Αθανάσιο Τζιαφάλια και τον αρχιτέκτονα μηχανικό και επιβλέποντα του έργου κ. Δημήτριο Καραγκούνη, συντάσσονται εξειδικευμένες μελέτες που αφορούν στην αποκατάσταση των κλιμακίδων του κυρίως θεάτρου και του επιθέατρου καθώς και την Α′ φάση αποκατάστασης του σκηνικού οικοδομήματος. Σημειώνεται επίσης ότι από τους ίδιους συντάχθηκε πρόσφατα μελέτη αισθητικής παρέμβασης στην ανατολική πάροδο η οποία υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ.

Τέλος, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων συντάχθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ. μελέτη κατασκευής κλίμακας καθόδου στο μνημείο από την οδό Βενιζέλου καθώς και ανελκυστήρα για ΑμεΑ. Το σύνολο των εγκεκριμένων από το Κ.Α.Σ. μελετών θα ενσωματωθεί στην πρώτη τροποποίηση του ΤΔΕ και η υλοποίησή τους θα επιφέρει αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού με επιπλέον 1.500.000 ευρώ.