Ανέπαφες και πλαισιωμένες από τα κατάλοιπα δώδεκα αλόγων προορισμένων να τις κινούν για 3.000 χρόνια εντοπίστηκαν πέντε άμαξες στην πόλη Λουαγιάνγικ της Κίνας.

Η αναπάντεχη αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για τη θεμελίωση νοσοκομείου. Τα αρχαία άρματα και τα ζώα που τα τραβούσαν ήταν τμήμα των κτερισμάτων ενός τάφου της δυναστείας των Δυτικών Ζου, εποχής της μεγάλης ανάπτυξης της φιλοσοφίας στην Κίνα και της δράσης του Κομφούκιου. Ιδιαίτερη θέση στην κοινωνία αυτή φαίνεται ότι κατείχε ο ιδιοκτήτης του τάφου,  μάλλον στρατιωτικός ή εγγράμματος αξιωματούχος, που συνοδευόταν στην αιωνιότητα, εκτός από τις άμαξές του, από όπλα και αντικείμενα από χαλκό, εκλεκτή κεραμική και επιγραφές. Όλα βρίσκουν παράλληλα σε άλλα δείγματα του πολιτισμού της αρχαίας Κίνας, με σημαντικότερο τον Πήλινο Στρατό και την εξάρτυσή του. Ο ίδιος ο τάφος τέλος έχει τη μορφή κάθετης ορθογώνιας τάφρου.