Οι διοργανωτές της Πρώτης Ετήσιας Συνάντησης Μεταπτυχιακών Ερευνητών στην Πρόσληψη του Αρχαίου Κόσμου (AMPRAW, 15-16 Δεκεμβρίου 2011) καλούν τους ενδιαφερόμενους για παρουσίαση εργασιών να υποβάλουν σχετικές περιλήψεις.

Οι εργασίες θα πρέπει να σχετίζονται με τα επιμέρους θέματα που εντάσσονται στη μελέτη της πρόσληψης της αρχαιότητας ( π.χ. πρόσληψη από τους ίδιους τους αρχαίους, διαχρονική και διαπολιτισμική πρόσληψη, μέσα και αλληλεπιδράσεις). Οι παρουσιάσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 30 λεπτά ή να είναι μικρότερες από 20 λεπτά. Δεκτές γίνονται τόσο περιλήψεις εργασιών σε εξέλιξη όσο και ολοκληρωμένων ερευνών, με έκταση μέχρι 500 λέξεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 15 Σεπτεμβρίου 2011.

Εγγραφή παρακολούθησης της διημερίδας είναι επίσης δυνατή μέσω της διεύθυνσης AMPRAW2011@gmail.com. H εγγραφή είναι δωρεάν.

Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας:  Senate House, Malet Place, London WC1E 7HU, UK