Ως ανοιχτός και επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος θα μπορέσει να λειτουργήσει το κάστρο Λάρισα, στο Άργος, ύστερα από την ένταξή του στο ΕΣΠΑ.

Κηρυγμένο ως προέχον βυζαντινό μνημείο, το κάστρο αποτελεί το τοπόσημο της πόλης του Άργους, τόσο εξαιτίας της θέσης του όσο και για τη μακραίωνη ιστορία του, και βρίσκεται στην κορυφή του ομώνυμου λόφου στα δυτικά της πόλης, με υψόμετρο κορυφής 287,16 μ. Το μνημειακό σύνολο θα μπορέσει να λειτουργήσει προσωρινά, σε περίπου ενάμιση χρόνο (αρχές 2013), ως αρχαιολογικός χώρος, μέχρι την οριστική του στερέωση και αποκατάσταση, με όλες τις βασικές προϋποθέσεις ασφαλείας και οργάνωσης, δίνοντας βασική προτεραιότητα στην ασφάλεια των επισκεπτών και την οργάνωση του χώρου.

Σήμερα το κάστρο βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση εξαιτίας της φυσικής φθοράς, αλλά και εκτεταμένων ανασκαφών από τις αρχές έως τα μέσα του 20ού αι., με σκοπό την αποκάλυψη των αρχαίων και προϊστορικών φάσεών του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του φυσικού εδάφους τόσο εντός όσο και εκτός των τειχών, με την αποκάλυψη του φυσικού βράχου εσωτερικά και τη δημιουργία λόφων από μπάζα εξωτερικά. Δεν αποτελεί οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο, παρά το γεγονός ότι κάθε χρόνο δέχεται μεγάλο αριθμό ξένων επισκεπτών. Αν και στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες μερικής στερέωσης από τις Υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, τα προβλήματα παραμένουν, επειδή ποτέ δεν υπήρξε συνολικός σχεδιασμός αντιμετώπισης του μνημείου και των προβλημάτων του. Η 25η ΕΒΑ επιχειρεί την αναδιοργάνωσηαυτού του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου και μνημείου, αντιμετωπίζοντάς το ως σύνολο, με την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ.

Το κάστρο πήρε το όνομά του από τη Λάρισα, κόρη του μυθικού Πελασγού. Η σημερινή μορφή του σε μεγάλο ποσοστό προέρχεται κυρίως από τη μεσαιωνική του φάση και καταλαμβάνει την κορυφή του υψώματος, καθώς και το πλάτωμα γύρω από αυτήν.

Τόσο τα ίχνη της μυκηναϊκής οχύρωσης στο εσωτερικό του όσο και τα αρχαία θεμέλια των μεταγενέστερων τειχών, αλλά και τα ίχνη των αρχαίων επιγραφών και των αρχιτεκτονικών μελών που είναι εντοιχισμένα στις όψεις του, μαρτυρούν τη μακρόχρονη και πολυτάραχη ιστορία του, από την προϊστορική εποχή, ανέκαθεν συνδεδεμένη με την πόλη του Άργους. Οι μεσαιωνικοί πύργοι, τα τείχη που στεφανώνονται από οδοντωτές επάλξεις, τα ερείπια του βυζαντινού ναού στο εσωτερικό του, έργο του επισκόπου Νικήτα, την εποχή της δυναστείας των Κομνηνών αυτοκρατόρων, το 1174, και τα μέλη με τα χριστιανικά σύμβολα στις όψεις του αποτελούν μάρτυρες της σπουδαίας θέσης που κατείχε στον Αργολικό Κάμπο τον Μεσαίωνα.

Με βάση τη μελέτη που εκπονήθηκε από την Εφορεία προβλέπονται ήπιες οικοδομικές επεμβάσεις στο μνημείο για την αποφυγή περαιτέρω κατάρρευσης, επεμβάσεις – διευθετήσεις του περιβάλλοντος χώρου, διαμόρφωση βασικής διαδρομής περιήγησης με βάση τη σχετική ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, κάδων απορριμμάτων και επιλεγμένων σημείων στάσης και ενημέρωσης.

Η κεντρική είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο μεταφέρεται στην αρχική θέση της, στο νότιο τμήμα δηλαδή του εσωτερικού περιβόλου, στη θέση του προμαχώνα. Η πρόσβαση σε αυτήν, που σήμερα είναι πολύ δύσκολη, θα διαμορφωθεί σε λιθόστρωτο μονοπάτι.

Το έργο, που ήδη έχει αρχίσει, θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία και αφενός θα αποδώσει στην πόλη του Άργους ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της, αφετέρου θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντική συνολική αποκατάσταση του μνημείου.