Ανοίγει ο δρόμος για την ανάδειξη του ταφικού τύμβου της μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης που βρίσκεται στο νομό Έβρου μετά την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου να εγκρίνει ομόφωνα την προμελέτη για την καλύτερη προστασία και την ανάδειξη των εντυπωσιακών ευρημάτων του τύμβου.

Η έρευνα ξεκίνησε το 2002 και κατά την ανασκαφή του τύμβου αποκαλύφθηκαν τέσσερις ταφές-καύσεις, πέντε άμαξες και δύο ταφές αλόγων. Εντοπίστηκαν τετράγωνοι επιτάφιοι βωμοί κατασκευασμένοι από πλίνθους, βρέθηκε στάχτη και οστά από θυσίες ζώων, καθώς και θραύσματα από πήλινα αγγεία, χάλκινα αγγεία με περίτεχνη διακόσμηση, κοσμήματα από ήλεκτρο, χάλκινα νομίσματα, αντικείμενα καλλωπισμού και γυάλινα μυροδοχεία.

Οι ταφές χρονολογούνται στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. την εποχή του Τραϊανού και του Αδριανού.

Οι πέντε τετράτροχες άμαξες αποτελούν το πιο εντυπωσιακό εύρημα της ανασκαφής. Έχουν εναποτεθεί μαζί με τα υποζύγιά τους σε ρηχούς λάκκους και διατηρούν πολλά από τα αρχικά στοιχεία κατασκευής τους.

Η επιστημονική επιτροπή που συνέταξε την προμελέτη πρότεινε ότι για την καλύτερη προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του τύμβου ενδείκνυται η κατασκευή κλειστού χώρου μαζί με τα βοηθητικά του κτίσματα. Σε αυτόν τον ανακατασκευασμένο τύμβο θα τοποθετηθούν αντίγραφα των αμαξών, ενώ στους υπάρχοντες λάκκους καύσης θα τοποθετηθούν αντίγραφα των κτερισμάτων.

Η κατασκευή μουσειακού χώρου στη θέση του τύμβου θα συμβάλει στην προστασία, προβολή και ανάδειξη των μοναδικών για την Ελλάδα ευρημάτων. Στην έκθεση, εκτός από τα αντίγραφα σε φυσικό μέγεθος, θα παρουσιάζονται τα πρωτότυπα αντικείμενα των καύσεων σε προθήκες και θα γίνουν ανασυνθέσεις των αμαξών με τα πρωτότυπα εξαρτήματα.

Tην περιοχή του τύμβου διατρέχει ρήγμα που έχει ενεργοποιηθεί δύο τουλάχιστον φορές. Για τον λόγο αυτό, έχει συσταθεί επιτροπή από καθηγητές του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εδαφολογική ανάλυση η οποία είναι απαραίτητη για τις τελικές μελέτες.

Ο προϋπολογισμός του έργου που θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 ευρώ.