Το Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ ζητά βοηθό ερευνητή (research assistant) με την προοπτική εργασίας στην ψηφιοποίηση μέρους των αρχείων του Mycenaean Epigraphy Room που έχουν σχέση με τη Γραμμική Β. Η διάρκεια σύμβασης είναι δύο μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο αίτησης και να προσκομίσουν δύο συστατικές επιστολές.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14 Ιουλίου 2011,

Ημέρα συνεντεύξεων: 22 Ιουλίου 2011

Αιτήσεις γίνονται δεκτές αποκλειστικά ταχυδρομικά στη δiεύθυνση: Faculty of Classics, Sidgwick Avenue, Cambridge CB3 9DA ( υπ΄όψιν Carolyn Bartley)

Πληροφορίες:

Faculty of Classics, University of Cambridge, Sidgwick Ave, Cambridge, CB3 9DA, UK

Τηλ. +44 1223 335151 ή 335960