Το τείχος της αρχαίας Κορίνθου στην εποχή της μεγάλης ακμής της, δηλαδή τον 6ο αιώνα π.Χ. ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσάκωνα» σε μήκος 80 μέτρων και ύψος από 1,60 ως 3,20 μέτρα και τώρα πρόκειται να αναδειχθεί προσθέτοντας ένα ακόμη σπουδαίο μνημείο στις αρχαιότητες της περιοχής. Από τις ανασκαφικές εργασίες εξάλλου προέκυψαν και άλλα σημαντικά ευρήματα που χρονολογούνται από τη Μυκηναϊκή εποχή ως την Ελληνιστική και αποκαλύπτουν στοιχεία της ιστορίας και του πολιτισμού της πόλης – όπως οικισμοί και χώροι λατρείας, τάφοι, ακόμη και λατομείο και ένα εργαστήριο.

Όλα αυτά στον βόρειο παράδρομο του αυτοκινητόδρομου, που ειδικά για την αξιοποίηση του τείχους θα υποστεί μικρή τροποποίηση. Το πλήθος των ευρημάτων παρουσιάστηκε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο όπου εγκρίθηκε η πρόταση ανάδειξης του μεγαλύτερου τμήματος του τείχους, όχι όμως και των άλλων αρχαιοτήτων που αποφασίσθηκε να καταχωθούν.

Μυκηναϊκός οικισμός, αψιδωτά κτίρια της Πρωτογεωμετρικής και της Γεωμετρικής εποχής, χώροι όπου ασκείτο προγονολατρεία και ηρωολατρεία (γεωμετρικοί και αρχαϊκοί χρόνοι), ένα τεράστιο κτίριο της Ελληνιστικής εποχής (2ος αι. π.Χ.) που εντοπίσθηκε σε επαφή με το αρχαίο τείχος και πολλές ταφές διαφόρων ειδών μεταξύ των οποίων και τάφοι νηπίων δίνουν, όπως είπαν οι αρχαιολόγοι, ανάγλυφη την εικόνα μίας ιδιαίτερα ακμαίας κοινωνίας σε μεγάλο βάθος χρόνου.

Το λατομείο εξάλλου, που βρέθηκε στα βόρεια του τείχους, είχε χρησιμεύσει για την οικοδόμηση του ίδιου του τείχους αλλά και κτιρίων, ενώ μέσα σε αυτό εντοπίσθηκε και ένα κυκλικό πηγάδι, βάθους 17,57 μέτρων και διαμέτρου 1,15 μέτρων, το οποίο όμως, φαίνεται ότι είχε εγκαταλειφθεί ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ. καθώς βρέθηκε γεμάτο με κεραμική της αρχαϊκής περιόδου, λίθους και κεραμίδες. Στην Πρωτογεωμετρική περίοδο, τέλος, χρονολογείται το εργαστήριο μεταλλουργίας που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή αργύρου από μόλυβδο με τη μέθοδο της «κυπέλλωσης», όπως λέγεται.