Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων το μήνα Φεβρουάριο του 2011 σημειώθηκε μείωση των επισκεπτών των Μουσείων σε ποσοστό 16,2%, καθώς και μείωση των εισπράξεων κατά 20% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Παρόμοια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται και στους αρχαιολογικούς χώρους. Με μείωση των επισκεπτών κατά 11,3% καθώς και μείωση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 7,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Το πρώτο δίμηνο του 2011 παρατηρήθηκε μείωση κατά 22,8% στους επισκέπτες των μουσείων, με παράλληλη μείωση 26,1% στις εισπράξεις τους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Ενδεικτικά η επισκεψιμότητα του Μουσείου της Ακρόπολης έπεσε από τα 90.872 εισιτήρια στα 65.099, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από τα 5.448 στα 4.817 και του μουσείου των Δελφών από τις 2.506 στα 2.500.

Αντίστοιχη ήταν και η μείωση των εισπράξεων που στα μουσεία έπεσαν από τα 408.568 στα 326.998 ευρώ και στους αρχαιολογικούς χώρους από τα 544.618 στα 502.531 ευρώ.