Πολιτική Ακυρώσεων και Επιστροφών

Αντικαταστάσεις τυχόν κακέκτυπων θα γίνονται δεκτές για διάστημα δύο (2) μηνών από την παραλαβή τους από τους συνδρομητές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής τυχόν κακέκτυπου στα γραφεία μας και την εν συνεχεία αντικατάστασή του, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο, που αναγράφεται στο τέλος του παρόντος.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε να διακόψετε πρόωρα τη συνδρομή σας, θα σας επιστρέψουμε  αναλογικά το μέρος της συνδρομής, που αντιστοιχεί στα μη εκδοθέντα τεύχη εκάστου έτους, δηλ. η  διακοπή – υπαναχώρηση – ακύρωση  συνδρομής ισχύει μόνον για το μέλλον. Η επιστροφή του αναλογούντος κατά τα προαναφερόμενα ποσού της συνδρομής θα γίνει εντός μηνός από την ημερομηνία, που λάβουμε γνώση του αιτήματός σας, εκδιδομένου του σχετικού παραστατικού.

Πίσω