el | en
Προσφορά εργασίας
Πε
13
Σύμβαση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
Μαρ
2014
Περισσότερα

Ζητάω Απόφοιτο/η  Αρχαιολογίας με ευχέρεια γραπτού λόγου για εξωτερικός συνεργάτης σε site Τουρισμού με σκοπό την επιλογή και καταγραφή Αρχαιολογικών Μνημείων Νομού Κορινθίας. Αμοιβή κατόπιν συννενόησης και αφού γίνει συνάντηση.


Κινητό 6976461306 ( 11.00-19.00 )

Σταθερό 2744301355 ( 20.00 – 22.00 )

Κος Μαυροπάνος

Ελλάδα
6976461306
11.00-19.00
Τε
05
Σύμβαση
Ζητείται αρχαιολόγος στη Νεάπολη Λακωνίας
Μαρ
2014
Περισσότερα

Η Ε΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων προχωρά στην επαναπροκήρυξη πρόσληψης ενός αρχαιολόγου και τεσσάρων ειδικευμένων εργατών ΥΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 4ου υποέργου “Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες” του έργου ΕΣΠΑ “Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης».

Η πρόσληψη αφορά εργασία έως τις 31/12/2014 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (έως 11/3/2014) μπορείτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του δήμου Μονεμβασίας.

 

 

Ελλάδα
Κων. Παλαιολόγου 133, 231 00 Σπάρτη
Δε
27
Σύμβαση
Προσλήψεις αρχαιολόγων σε Αθήνα, Δελφούς και Ρόδο
Ιαν
2014
Περισσότερα

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Συντονισμός υποστήριξης και παρακολούθησης των δράσεων ψηφιοποίησης» του έργου «Η Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων: Ψηφιοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση των ιστορικών τεκμηρίων». 

Πρόκειται για την πρόθεση πρόσληψης πέντε ΠΕ αρχαιολόγων για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) μηνών, με αντικείμενο την καταγραφή, έρευνα και 
τεκμηρίωση αρχειακών συνόλων αρχαιολογικού και γενικότερα ιστορικού 
ενδιαφέροντος, σε Αθήνα (2 θέσεις), Δελφούς (1 θέση) και Ρόδο (1 θέση).
 
Καθεμία θέση αντιστοιχεί σε μία από τις παρακάτω περιοχές απασχόλησης:
 
- Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Κτήριο του Αρχείου των Υπηρεσιών των 
Αρχαιοτήτων Ψαρομηλίγκου 22, Θησείο (Αθήνα)
 
- ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Αθήνα)
 
- Ι’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Δελφοί) 
 
- ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο & 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ρόδος) 
 
Τα άτομα που θα προσληφθούν με την παρούσα προκήρυξη, τόσο στη ΔΕΑΜ (φορέα κεντρικού συντονισμού εργασιών του έργου), όσο και σε κάθε συμμετέχουσα στο έργο Περιφερειακή Υπηρεσία, θα απασχοληθούν στις ακόλουθες εργασίες: 
• Προετοιμασία του χώρου εκτέλεσης των εργασιών καταγραφής και ψηφιοποίησης 
• Προετοιμασία του προς ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού 
• Οριστικοποίηση των πεδίων και λειτουργιών της διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης 
και προβολής αρχειακού υλικού των Υπηρεσιών Αρχαιοτήτων 
• Επικαιροποίηση επιστημονικής ορολογίας 
• Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού που θα προσληφθεί για την τεκμηρίωση του αρχειακού υλικού επί των ακολουθητέων διαδικασιών καταγραφής και τεκμηρίωσης και της ορθής εφαρμογής της ορολογίας 
• Διαρκή παρακολούθηση των εργασιών ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης για τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και καθυστερήσεων, και την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους 
• Παρακολούθηση της μετάπτωσης των εγγραφών της υφιστάμενης βάσης δεδομένων της ΔΕΑΜ στην εφαρμογή που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 
• Παρακολούθηση και έλεγχο πιλοτικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αρχειακού υλικού και της Διαδικτυακής Πύλης Προβολής. 
 
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 27/1/2014 έως και 31/1/2014 κατά τις ώρες 9:00 – 15:00
 
Προκήρυξη και πληροφορίες: http://tinyurl.com/ncjnqjz
 
Ελλάδα
Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Αγίων Ασωμάτων 11, 10553, Αθήνα)
Τε
06
Σύμβαση
«Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κυθήρων»
Νοε
2013
Περισσότερα

Υποέργο στο πλαίσιο του Έργου «Επισκευή, Διαρρύθμιση και Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κυθήρων» με κωδικό MIS 452124 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013».

 

 

Προκηρύσσεται η πρόσληψη:

- ενός αρχαιολόγου (ΠΕ Αρχαιολογίας) με εξειδίκευση στην Εποχή του Χαλκού και εμπειρία στην καταγραφή αρχαίων αντικειμένων της Εποχής του Χαλκού, στο πλαίσιο δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού ή εκπόνησης μουσειολογικής μελέτης, ως επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.

- ενός συντηρητή αρχαιοτήτων (ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης) με εξειδίκευση στη συντήρηση αρχαιολογικού υλικού Ομάδας Α, για τη συντήρηση λίθου και κεραμικής) και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, επίσης στο πλαίσιο σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν έντυπη αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 4/11/2013 έως 8/11/2013 (κατά τις ώρες 9:30 έως 13:00)

Το έντυπο αίτησης καθώς και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη Διαύγεια: http://tinyurl.com/ozy799w

Ελλάδα
ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Διοικητικό Τμήμα, Αλκιβιάδου 233,
ισόγειο, Τ.Κ. 18536, Πειραιάς,: Τηλ. Επικοινωνίας 210-45.11.302)
Τρ
10
Σύμβαση
Μηχανικοί, τοπογράφοι, προγραμματιστές και σχεδιαστές, Αμύνταιο
Σεπ
2013
Περισσότερα

Η ΚΘ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων εξηνταοκτώ (368) ατόμων για την διενέργεια της σωστικής ανασκαφικής έρευνας στη ζώνη Γ του οικισμού Ανάργυροι XIIIα στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου για τις ανάγκες της ΚΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Φλώρινα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΚΘ΄ΕΠΚΑ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης τηςπαρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την προκύρηξη εδώ

Ελλάδα
ΚΘ΄ ΕΠΚΑ, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, απευθύνοντάς την στηΓραμματεία, υπόψη κου Βολτσίνη Βασίλειου (τηλ. επικοινωνίας: 23850 28206)
Δε
09
Σύμβαση
Αρχαιολόγος και Συντηρητής στο Ηράκλειο Κρήτης
Σεπ
2013
Περισσότερα

Ζητούνται ένας αρχαιολόγος, ένας συντηρητής και οκτώ ειδικευμένοι εργατοτεχνίτες για να εργαστούν στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ,

«Ανέγερση 64ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου (Αγ. Ιωάννης), Δ. Ηρακλείου» και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της ΚΓ’ ΕΠΚΑ, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 09/09 έως 13/09/2013).

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ

Ελλάδα
ΚΓ΄ΕΠΚΑ, Ξανθουδίδου και Χατζηδάκη ΤΚ 71202, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψιν κ. Ανδρεαδάκη Ζαχαρένιας (τηλ. επικοινωνίας: 2810-279204 & 2810-226092
Πα
06
Σύμβαση
Αρχαιολόγος και τεχνίτες για εργασίες κατασκευής στεγάστρου στο Βελεστίνο
Σεπ
2013
Περισσότερα

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή μονίμων στεγάστρων και ανάδειξη μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο Φερών – Βελεστίνου – Θολωτοί τάφοι Χλόης», ως εξής:

- Ένας (1) ΠΕ Αρχαιολόγος, για χρονικό διάστημα έως και τρεισήμισι (3,5) μηνών και πάντως όχι μετά τις 20.12.2013

- Τέσσερις (4) ΔΕ Εργατοτεχνίτες & ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες για χρονικό διάστημα έως και τρεισήμισι (3,5) μηνών και πάντως όχι μετά τις 20.12.2013, έκαστος.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 06/09/2013 έως 12/09/2013).

Προκήρυξη

Ελλάδα
ΙΓ ΕΠΚΑ, Αθανασάκη 1, 38001 ΒΟΛΟΣ (υπόψιν Γραμματείας κ Βογιατζή Αντώνη), τηλ. επικοινωνίας: 2421025349 και 2421076278
Τρ
03
Εθελοντισμός
Πρακτική Άσκηση στο ΚΕΜΜΙΣ
Σεπ
2013
Περισσότερα

Το Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ) εκδηλώνει ενδιαφέρον να απασχολήσει σε εθελοντική βάση, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, τρεις (3) δόκιμους/ες ερευνητές/ερευνήτριες, οι οποίοι/ες θα ασχοληθούν, υπό την εποπτεία στελεχών του Κέντρου, με την παρακολούθηση και τεκμηρίωση εξελίξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με ειδίκευση σχετική με τις θεματικές περιοχές του Κέντρου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα (Για τους προπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες είναι απαραίτητη η αναγραφή της βαθμολογίας στα μαθήματα που είναι σχετικά με τις θεματικές περιοχές του Κέντρου καθώς και στα μαθήματα της Διεθνούς Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων, Συγκριτικής Πολιτικής, Γεωπολιτικής, Διεθνούς Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας).

2. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (cover letter) 

3. Πτυχίο Αγγλικών (και άλλων γλωσσών)

Θα ληφθούν υπόψη:

βαθμολογία, γνώση Αγγλικής και Γαλλικής και ιδιαιτέρως γλωσσών των εξεταζόμενων περιοχών, καθώς και άλλα τεκμήρια που πιστοποιούν το ενδιαφέρον τους για τις διεθνείς σχέσεις και την εξωτερική πολιτική.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email που δίνεται στις πληροφορίες επικοινωνίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013

Ελλάδα
ΚΕΜΜΙΣ, Δερβενακίων 47 & Αδειμάντου, Κόρινθος 201 00, τηλ. 27410 40049, http://cemmis.edu.gr/,
cemmis@cemmis.edu.gr
Πα
30
Σύμβαση
ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων, Casa Romana, Κως
Αυγ
2013
Περισσότερα

Επαναπροκηρύχθηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμoυ ως συντηρητή για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «Αρχαιολογική έκθεση στην Casa Romana στην Κω».

 

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΤΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Τπηρεσίας (από 30-08-2013 έως και 05-09-2013).

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ελλάδα
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Πλ. Μεγάλου Αλεξάνδρου, Παλαιά Πόλη, Ρόδος 85100, (υπόψη κας Άννας Καραβοκυρού). τηλ. 2241043791-2

Εναλλακτικά:

ΚΒ ΕΠΚΑ, Γραφείο Κω, 85300 (υπόψη κας Νίκης Μπρουμούτη)
Πε
29
Σύμβαση
6 θέσεις εργασίας για αρχαιολογικά έργα στο Διδυμοτείχο
Αυγ
2013
Περισσότερα

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του έργου “Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου” για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ανάλογα με την πορεία των εργασιών, τις διαθέσιμες πιστώσεις του έργου και την σχετική εγκριτική ΠΥΣ:

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), όπου διατίθενται και τα σχετικά έντυπα αιτήσεων, κατά τις ώρες 11:00 – 14:00, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) ήτοιαπό 29.8.2013 έως και 4.9.2013. Η ανακοίνωση αυτή θα έχει καταχωρηθεί στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και θα έχει αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του δήμου Διδυμοτείχου (Βασ.Γεωργίου 1, 68300, Διδυμότειχο Έβρου), του Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου (Σοφοκλέους και Πλωτινουπόλεως * 683 00 Διδυμότειχο και της Προϊσταμένης Αρχής (Δ.Β.Μ.Α. Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα),τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα έναρξης της προθεσμίας.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ελλάδα
Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου Σοφοκλέους και Πλωτινουπόλεως * 683 00 Διδυμότειχο
Πε
29
Σύμβαση
Θεσεις εργασιας για αρχαιολογικα έργα στη Ροδο
Αυγ
2013
Περισσότερα

Προκήρυξη δύο θέσεων ΔΕ Τεχνιτών και μιας θέσης ΥΕ Ειδικευμένου εργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Κρήτης και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου νεοκλασικού σχολείου Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου και μετατροπή του σε πολιτιστικό-εκπαιδευτικό κέντρο».

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας μας εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμωνημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 29.08.2013 έως 04.09.2013).

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ελλάδα
Οδός Ιπποτών, Παλιά Πόλη, Ρόδος 85100, υπόψη κου Μιχαήλ Μάκρα (τηλ. επικοινωνίας: 22410 34024)
Πε
01
Σύμβαση
Μουσείου Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου
Αυγ
2013
Περισσότερα
Εν όψει της επικείμενης λειτουργίας του Μουσείου Τεχνών και Επιστημών Πρέβεζας  (Μή Κερδοσκοπικό ίδρυμα) στό 16ο Km Πρέβεζας Ιωαννίνων (Φλάμπουρα) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:

1. ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ως εξωτερικός συνεργάτης

2. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ με καταβολή εξόδων κινήσεως

3. ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 10m2.

 
To Ωράριο λειτουργίας του Μουσείου θα είναι 09.00-14.00 όλους τους μήνες, και ειδικά το καλοκαίρι (3 μήνες) επιπλέον 18.00-21.00. Οταν υπάρχουν βραδινές εκδηλώσεις θα γίνονται 21.00-24.00.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα κάθε Σαββατοκύριακο 09.00-14.00 στό Γραφείο του Μουσείου στά Φλάμπουρα.
Ελλάδα
Μουσείο Τεχνών και Επιστημών Ηπείρου, Σπηλιάδου 10, Πρέβεζα 48100,
prevezamuseum@gmail.com
Δε
22
Σύμβαση
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 20 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Ιουλ
2013
Περισσότερα

 

Ζητούνται 20 πτυχιούχοι  Συντηρητές  Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΤΕ) ή Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΔΕ-ΙΕΚ) για συμμετοχή στο έργο των σωστικών ανασκαφικών εργασιών του προϊστορικού οικισμού Ανάργυροι IXb & Αναργυροι XIIIa στην περιοχή Αμυνταίου Φλώρινας υπό την επιστημονική επίβλεψη της ΚΘ’ ΕΠΚΑ.

Οι ανασκαφικές έρευνες

Η παρούσα ανασκαφική έρευνα λαμβάνει χώρα στο ορυχείου πεδίου Αμυνταίου. Αποτελεί τη συνέχεια ενός εκτεταμένου σωστικού έργου της ΚΘ΄ ΕΠΚΑ στο συγκεκριμένο χώρο, το οποίο ξεκίνησε από το έτος 2003 και οδήγησε στον εντοπισμό και την ανασκαφή δεκάδων θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η έρευνα κατά το τρέχον διάστημα θα εστιαστεί στον προϊστορικό οικισμό Ανάργυροι IXb & Αναργυροι XIIIa όπου υπάρχουν ενδείξεις αδιατάρακτων νεολιθικών στρωμάτων, από τη σωστική ανασκαφή των οποίων αναμένεται να προκύψουν πλήθος δεδομένων που θα βοηθήσουν σε μέγιστο βαθμό στην σύνθεση της συνολικής εικόνας της προϊστορίας στον περιβαλλοντικά ιδιαίτερο χώρο των τεσσάρων λιμνών. 

Παροχές:

ü      Καλύπτεται Διαμονή σε ξενοδοχεία της περιοχής

ü      Μεταφορά με λεωφορείο από και προς το χώρο της ανασκαφής

ü      Αμοιβή με ασφάλεια ΙΚΑ από 850 € – 880 €

 

Πληροφορίες στο τηλ. 23860 61142

 

Αποστολή βιογραφικών στο bio.arch@yahoo.gr

ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ. 23860 61142
bio.arch@yahoo.gr
Δε
22
Σύμβαση
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 20 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
Ιουλ
2013
Περισσότερα

 

Ζητούνται 20 Σχεδιαστές (ΤΕ ή ΔΕ – ΙΕΚ) για συμμετοχή στο έργο των σωστικών ανασκαφικών εργασιών του προϊστορικού οικισμού Ανάργυροι IXb & Αναργυροι XIIIa στην περιοχή Αμυνταίου Φλώρινας υπό την επιστημονική επίβλεψη της ΚΘ’ ΕΠΚΑ.

Οι ανασκαφικές έρευνες

Η παρούσα ανασκαφική έρευνα λαμβάνει χώρα στο ορυχείου πεδίου Αμυνταίου. Αποτελεί τη συνέχεια ενός εκτεταμένου σωστικού έργου της ΚΘ΄ ΕΠΚΑ στο συγκεκριμένο χώρο, το οποίο ξεκίνησε από το έτος 2003 και οδήγησε στον εντοπισμό και την ανασκαφή δεκάδων θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η έρευνα κατά το τρέχον διάστημα θα εστιαστεί στον προϊστορικό οικισμό Ανάργυροι IXb & Ανάργυροι XIIIa όπου υπάρχουν ενδείξεις αδιατάρακτων νεολιθικών στρωμάτων, από τη σωστική ανασκαφή των οποίων αναμένεται να προκύψουν πλήθος δεδομένων που θα βοηθήσουν σε μέγιστο βαθμό στην σύνθεση της συνολικής εικόνας της προϊστορίας στον περιβαλλοντικά ιδιαίτερο χώρο των τεσσάρων λιμνών.

  

Παροχές:

ü      Καλύπτεται η διαμονή σε ξενοδοχεία της περιοχής.

ü      Μεταφορά με λεωφορείο από και προς το χώρο της ανασκαφή.

ü      Αμοιβή με ασφάλεια ΙΚΑ από 850 € – 880 €

 

Πληροφορίες στο τηλ. 23860 61142

 

Αποστολή βιογραφικών στο bio.arch@yahoo.gr

ΕΛΛΑΔΑ
bio.arch@yahoo.gr
ΤΗΛ. 23860 61142
Δε
22
Σύμβαση
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 158 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
Ιουλ
2013
Περισσότερα

 

Ζητούνται 158 πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία για συμμετοχή στο έργο των σωστικών ανασκαφικών εργασιών των προϊστορικών οικισμών Ανάργυροι IXb & Ανάργυροι ΧΙΙΙaστην περιοχή Αμυνταίου Φλώρινας υπό την επιστημονική επίβλεψη της ΚΘ’ ΕΠΚΑ.

Οι ανασκαφικές έρευνες

Η παρούσα ανασκαφική έρευνα λαμβάνει χώρα στο ορυχείου πεδίου Αμυνταίου. Αποτελεί τη συνέχεια ενός εκτεταμένου σωστικού έργου της ΚΘ΄ ΕΠΚΑ στο συγκεκριμένο χώρο, το οποίο ξεκίνησε από το έτος 2003 και οδήγησε στον εντοπισμό και την ανασκαφή δεκάδων θέσεων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η έρευνα κατά το τρέχον διάστημα θα εστιαστεί στον προϊστορικό οικισμό Ανάργυροι IXb & Ανάργυροι ΧΙΙΙaόπου υπάρχουν ενδείξεις αδιατάρακτων νεολιθικών στρωμάτων, από τη σωστική ανασκαφή των οποίων αναμένεται να προκύψουν πλήθος δεδομένων που θα βοηθήσουν σε μέγιστο βαθμό στην σύνθεση της συνολικής εικόνας της προϊστορίας στον περιβαλλοντικά ιδιαίτερο χώρο των τεσσάρων λιμνών.

 Παροχές:

ü      Καλύπτεται Διαμονή σε ξενοδοχεία της περιοχής

ü      Μεταφορά με λεωφορείο από και προς το χώρο της ανασκαφής

ü      Αμοιβή με ασφάλεια ΙΚΑ από 935 € – 1150 €

 

Πληροφορίες στο τηλ. 23860 61142

 

Αποστολή βιογραφικών στο bio.arch@yahoo.gr

ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ. 23860 61142
bio.arch@yahoo.gr