Αρχείο ετικέτας τρίκλινη βασιλική με επικλινή στέγη