Αρχείο ετικέτας Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1949 και από το 1971 στεγάζεται στο κτήριο της Μαρίνας Ζέας στον Πειραιά. Αποτελεί το θεσμικό θεματοφύλακα της Ναυτικής μας ιστορίας