Αρχείο ετικέτας σύλλογος φίλωνν του ιστορικού αρχείου της αρχαιολογικής υπηρεσίας