Αρχείο ετικέτας συνταγές μυροπωλών της αρχαιότητας. πινακίδα Γραμμικής Β