Αρχείο ετικέτας στο νοτιοανατολικό άκρο του τύμβου