Αρχείο ετικέτας σταυροειδής εγγεγραμμένος δικιόνιος ναός