Αρχείο ετικέτας σκεύη για την προετοιμασία και την εφαρμογή στο σώμα χρωμάτων