Αρχείο ετικέτας πυρκαγιάς του 1917 στη Θεσσαλονίκη