Αρχείο ετικέτας πρώτο βραβείο της τάξεως Γραμμάτων και Τεχνών της Ακαδημίας