Αρχείο ετικέτας προγονικής μορφής του σημερινού ελέφαντα