Αρχείο ετικέτας πίνακας «Η Ιουδήθ αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη»