Αρχείο ετικέτας μονολιθική βάση λατρευτικού αγάλματος