Αρχείο ετικέτας μαρμάρινη επιγραφή των «40 ΣΤ» (40 στάδια)