Αρχείο ετικέτας μαθητολόγιο της σχολικής χρονιάς 1921-22