Αρχείο ετικέτας ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας – ‘Αρτας