Αρχείο ετικέτας ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων