Αρχείο ετικέτας κηρυγμένο Αρχαίο Μνημείο Α΄ Πίνακα