Αρχείο ετικέτας ΚΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων