Αρχείο ετικέτας ιππίδες (Equus hydruntinus και E. caballus cf. germanicus)