Αρχείο ετικέτας Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας Σπονδυλωτών και Παλαιανθρωπολογίας της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών