Αρχείο ετικέτας εκσυγχρονισμός σήμανσης πεζοδρομίων