Αρχείο ετικέτας δύναμη και σαφήνεια. στη φόρμα. Σοφία Σλήμαν (1933): Δυνατή η δομή του προσώπου