Αρχείο ετικέτας δωρεά στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης