Αρχείο ετικέτας βλέπουμε έξι αθλητές να επιδίδονται στο ομαδικό παιχνίδι της επισκύρου σφαίρας και στην άλλη πλευρά παρουσιάζεται μια σκηνή από την καθημερινή ζωή