Αρχείο ετικέτας αυτόματη χαρτογράφηση και μοντελοποίηση δεδομένων