Αρχείο ετικέτας αναβάθμιση κεντρικών πεζόδρομων και πλατειών