Αρχείο ετικέτας ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου Αγίου Μηνά -Εβραϊκό Μουσείο