Αρχείο ετικέτας έργο «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου «ACROPOLE PALACE»