Αρχείο ετικέτας ένας ακοντιστής και ένας δρομέας. Στην μία πλάγια πλευρά